RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Melbourne, Châu Úc

Đức Tổng Lãnh sự quán tại Melbourne

Địa chỉ nhà: 480 Punt Rd. (PO Box 76) South Yarra VIC 3141

thành phố: Melbourne

Điện thoại: +61 (0)3 9864 6888

Số fax: +61 (0)3 9820 2414

Trang mạng: http://www.melbourne.diplo.de

Giờ hành chính: Giờ mở cửa: Chúng tôi sẵn sàng thứ Hai đến thứ Sáu từ cộng đồng 9:00 là để 12:00 buổi trưa. Nếu bạn muốn nói chuyện với một nhân viên lãnh sự, bạn có thể đến với chúng tôi bằng điện thoại (++61 3 9864 6888) giữa 2:00 chiều và 4:30 PM (Thứ Hai đến thứ Năm) hoặc là 12:00 trưa và 2:00 PM (Thứ sáu). cuộc hẹn cá nhân có thể được bố trí tại những thời điểm khác.

Chi tiết: Quyền hạn: Victoria, Nam Úc, Tasmania và Tây Úc.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment