RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Eldorado, Argentina

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Eldorado

Địa chỉ nhà: Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Liên bang Đức,Avda. San Martin 1666, 1sàn nhà,N 3380ABQ Eldorado,

thành phố: Eldorado

Điện thoại: (0054 3751) 42 32 14

Số fax: (0054 3751) 42 40 77

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment