RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Cordoba, Argentina

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Cordoba

Địa chỉ nhà: Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Liên bang Đức, Eliseo Canton 1870 -Barrio Villa Paez,X5003AHB Córdoba,

thành phố: Cordoba

Điện thoại: (0054 351) 489 09 00

Số fax: (0054 351) 489 08 09

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment