RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Bregenz, Áo

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Bregenz

Địa chỉ nhà: Mariahilfstraße 27 – 31, 6900 Bregenz

PO Box 77, 6901 Bregenz, Áo

thành phố: Bregenz

Điện thoại: (0043 55 74) 4 31 80

Số fax: (0043 5574) 4 70 83

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment