RSS Reset

Đại sứ quán Gruzia ở Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Georgia ở Yerevan, Armenia

Địa chỉ nhà: 42 Aram đường, Yerevan, Armenia

thành phố: Yerevan

Điện thoại: + (374 10) 58-55-11; 56-41-83; 56-43-57 từ Tbilisi:94-27-85

Số fax: + (374 10) 56-41-83; 58-55-11;

Trang mạng: http://www.armenia.mfa.gov.ge

E-mail: [email protected], [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment