RSS Reset

Đại sứ quán Pháp tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Pháp tại Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: 14 rue Skanderbeg, Tirana, Albania

thành phố: Tirana

Điện thoại: [355] (4) 223 37 50

Số fax: [355] (4) 234 442

Trang mạng: http://www.ambafrance-al.org/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment