RSS Reset

Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Luanda, Angola

Đại sứ quán Pháp tại Angola

 

Địa chỉ nhà: Rua Rev. Agostinho Neto 31/33, BP 584

thành phố: Luanda

Điện thoại: [244] (222) 33 48 41 – 33 43 35

Số fax: [244] (222) 39 19 49

Trang mạng: http://www.ambafrance-ao.org/

E-mail: [email protected]

Chi tiết: đại sứ : M. Philippe Garnier

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment