RSS Reset

Lãnh sự quán Pháp tại Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán danh dự của Pháp ở Yerevan, Armenia

Địa chỉ nhà: 8 đại lộ Grigor Loussavoritch, 375015

thành phố: Yerevan

Điện thoại: (+374.10) 59.19.50

Số fax: [374] (10) 56 98 35

Trang mạng: http://www.ambafrance-am.org/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment