RSS Reset

Lãnh sự quán Pháp tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Pháp tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 342Một St Kilda Road Victoria 3004

thành phố: Melbourne

Điện thoại: 03 9690 6075

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu 09:00-01:00 (mà không hẹn) Thứ Hai đến Thứ Năm 2:00-17:00 (chỉ hẹn)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment