Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Phần Lan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Phần Lan tại Áo

Địa chỉ nhà: Gonzagagasse 16, Một – 1010

địa chỉ bưu điện: Đại sứ quán Phần Lan. hộp bưu điện 72. A-1013

thành phố: Vienna

Điện thoại: +43-1-531 590

Số fax: +43-1-535 5703

Trang mạng: http://www.finnland.at

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Mon-Thu 8.15-12.00, 13.00-16.30 Fri 8.15-12.00, 13.00-15.45

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment