RSS Reset

Lãnh sự quán Phần Lan tại Luanda, Angola

Lãnh sự quán danh dự của Phần Lan tại Luanda, Angola

 

Địa chỉ nhà: Đường Rainha Ginga, Không. 80, 1st fl., Không. 6

thành phố: Luanda

Điện thoại: +244 – 222 – 337 914 hoặc 370 019

Số fax: +244 – 222 – 335 497

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment