RSS Reset

Philippines Lãnh sự quán ở St. polten, Áo

Lãnh sự quán Philippines tại St. polten, Áo

Địa chỉ nhà: Hotel Am Seepark,B. Binder-Promenade 15, 3100 St. polten

thành phố: St. polten

Điện thoại: (+43) (2742) 251 51 – 652

Số fax: (+43) (2742) 251 51 – 651

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Môn, Thứ Tư, Fri: 09.00 – 13.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment