RSS Reset

Philippines Lãnh sự quán ở Salzburg, Áo

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Salzburg, Áo

Địa chỉ nhà: Glanhofen 6, 5017 Salzburg

thành phố: Salzburg

Điện thoại: (+43) (662) 823848 – 0

Số fax: (+43) (662) 823848 – 24

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment