RSS Reset

Philippines Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Philippines tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: bộ 1205, 1 Queens Road, Victoria 3004

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (61-3) 9863-7885 / 9863 – 7887

Số fax: (61-3) 9863-7884

Trang mạng: http://www.philembassy.org.au/passport/37.html

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 0900H – 1700H, thứ hai & Thứ Sáu 1000H – 1600H, Thứ Tư & thứ năm (by Appointment)

Chi tiết: lãnh sự, một. h.: Cô. Virginia “răng” gậy

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment