RSS Reset

Philippines Lãnh sự quán tại Linz, Áo

Lãnh sự quán Philippines tại Linz, Áo

Địa chỉ nhà: Lunzer Strabe 64/6, 4031 Linz, Áo

thành phố: Linz

Điện thoại: (+43) (732) 69 86 – 8985

Số fax: (+43) (732) 69 80 – 9578

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Môn, Thứ Tư, Thu: 09.00 – 12.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment