RSS Reset

Philippines Lãnh sự quán tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán Philippines tại Klagenfurt, Áo

Địa chỉ nhà: Kaufmanngasse 5/11, 9020 Klagenfurt

thành phố: Klagenfurt

Điện thoại: (+43) (463) 57558

Số fax: (+43) (463) 5755811

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Mon-Thu: 09.00 – 12.00 và 15.00 – 17.00 Fri: 09.00 – 12.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment