RSS Reset

Philippines Lãnh sự quán ở Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Brisbane, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 126 Wickham đường, Thung lũng Fortitude, Queensland 4006

thành phố: Brisbane

Điện thoại: (61-7) 3252-8215

Số fax: (61-7) 3252-8240

Trang mạng: http://www.philembassy.org.au/passport/34.html

Giờ hành chính: 0900H – 1300H, Thứ Hai đến thứ Sáu

Chi tiết: Tổng lãnh sự, một. h.: Ông Alan Albert Grummitt

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment