RSS Reset

Lãnh sự quán Fiji ở Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Fiji tại Úc

 
Địa chỉ nhà: bộ 13 & 14, Cấp độ 11, 100 Walker đường, Bắc Sydney, NSW 2060

thành phố: Sydney

Điện thoại: (612)99000700

Số fax: (612)8904 0376

Trang mạng: http://www.fijihighcom.com

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu: 9sáng đến 4 giờ chiều, Ngoại trừ ngày lễ Úc.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment