RSS Reset

Slovak Lãnh sự quán tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Slovakia tại Innsbruck, Austria Address: Maria – Theresien – Strabe 38, 6020 thành phố: Innsbruck Phone: (43-512) 24444, 12 Số fax: (43-512) 24444, 44 E-mail: [email protected]

Slovak Lãnh sự quán tại Linz, Áo

Lãnh sự quán Slovakia tại Linz, Austria Address Karl-Wiser-Strabe 1 thành phố: Linz Phone: (43-664) 320 6524 Số fax: (43-732) 600 066

Slovak Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Lãnh sự quán Slovakia tại Vienna, Austria Address: Biberstrabe 4 / 1. cổ phần, 1010 thành phố: Vienna Phone: (43-1) 407 3210, 22

Đại sứ quán Slovakia tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Slovakia tại Vienna, Austria Address: Armbrustergasse 24, 1190 thành phố: Vienna Phone: (43-1) 318 9055, 200 Số fax: (43-1) 318 9055, 208 Trang mạng: http://www.mzv.sk/vieden Email: [email protected]

Slovak Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Slovakia tại Melbourne, Australia Address: 9 Hillard đường, Malvern Đông, Vic 3145 thành phố: Melbourne Phone: (+61-3) 95711729 Số fax: (+61-3) 95720838 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Slovakia tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Slovak tại Canberra, Australia Address: 47 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra, ACT 2606 thành phố: Canberra Phone: +61/2/62901516 Số fax: +61/2/62901755 Trang mạng: http://www.mzv.sk/canberra Email: [email protected] Office...

Slovak Lãnh sự quán tại La Plata, Argentina

Lãnh sự quán Slovakia tại La Plata, Argentina Address: đường phố 48 Không.. 535 căn hộ 2, 1900 thành phố: La Plata Phone: (+54-221) 48058888

Đại sứ quán Slovakia tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Slovakia tại Buenos Aires, Argentina Address: của. Figueroa Alcorta 3240, 1425 thành phố: Buenos Aires Phone: (+54-11) 48013910 /+54-11-48013917/+54-11-48079451/+54-11-48048622/+54-11-48014654 Số fax: (+54-11) 4801464 Trang mạng: http://www.mzv.sk/buenosaires Email:...

Slovak Lãnh sự quán tại Tirana, Albania

Consulate of Slovakia in Albania Address: rr. "Ismail Kamal’ N.11 City: Tirana Phone: (+355-4) 253219, 0035542274917 Số fax: (+355-4) 247996 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội, Vietnam Address: 6B Le Hong Phong Str, Ba Dinh, Hà Nội, Vietnam City: Ha Noi Phone: (84-4) 845 4334-5 Số fax: (84-4) 845 4145 Trang mạng: http://http://www.mzv.sk/HANOI Email: [email protected]