RSS Reset

Đại sứ quán Sammarinese ở Vienna, Áo

Embassy of San Marino in Austria Address: Đại sứ quán nước Cộng hòa San Marino Prinz Eugen--Strasse 16 1040 Wien City: Vienna Phone: (+43-1) 941 5969 Số fax: +43-1) 941 5975 E-mail: [email protected] Office Hours: giờ: 9:00-13:00

Lãnh Sammarinese ở VIC, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán San Marino, Australia Address: 38 Royena đường, Moorabbin, 3189 thành phố: VIC Phone: (+61-3) 95559963 Số fax: (+61-3) 95533735

Đại sứ quán Sammarinese tại tiểu bang Victoria, Châu Úc

Đại sứ quán San Marino tại tiểu bang Victoria, Australia Address: 94 Orlando đường Hampton Victoria 3188 thành phố: Victoria Phone: (03) 9502 5078, 9347 5896 Số fax: (03) 9502 5078 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Sammarinese ở Buenos Aires, Argentina

Embassy of the Republic of San Marino Address: Avenida Posadas 1312, 1101 thành phố: Buenos Aires Phone: (+54-11) 48151101 Số fax: (+54-11) 48120395

Lãnh Sammarinese ở Buenos Aires, Argentina

Tổng lãnh sự quán San Marino tại Buenos Aires, Argentina Address: Parana 791 – 6Tầng – Dep., 1017 thành phố: Buenos Aires Phone: +54-11-4374-9057 Số fax: + 54 – 11 – 43749057 Trang mạng: http://www.libertas.sm/About_San_Marino/FRelations/FR_Argentina.htm Email:...

Lãnh Sammarinese ở Andorra La Vella, Andorra

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa San Marino, Andorra Address: Ave. Princep benlloch, 62-72, int. D 206 thành phố: Andorra la Vella Phone: + 39 011 – 9177395 /(+376) 860532 E-mail: [email protected]