RSS Reset

Lãnh sự quán Nga tại Chittagong, Bangladesh

Tổng lãnh sự quán Nga tại Chittagong, Bangladesh Address: nhà ở 1, Đường 6, Khulshi R/A City: Chittagong Phone: (880-31) 654154 Số fax: (880-31) 654157 Trang mạng: http://www.chittagong.mid.ru Email: [email protected]

Đại sứ quán Nga tại Bahrain

Đại sứ quán Nga tại Manama, Bahrain Address: Đại sứ quán Liên bang Nga tại Bahrain, 877, Đường 3119,31 Zinj Phone: +97317 72-52-22 Số fax: +97317 72-59-21 Trang mạng: http://www.bahrain.mid.ru Email: [email protected]

Đại sứ quán Nga tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Nga ở Baku, Azerbaijan Address: Đại sứ quán Liên bang Nga, 17, Bakıxanov trang web., Baku, 370022 thành phố: Baku Phone: +99412 495-53-00, +99412 498-60-16 Số fax: +99412 498-14-46 Trang mạng: http://www.embrus-az.com Email: [email protected]et

Lãnh sự quán Nga tại Salzburg, Áo

Tổng lãnh sự quán Nga tại Salzburg, Austria Address: Burgelsteinstrasse 2, 5020 Salzburg, Österreich, 5020 Salzburg, Osterreich City: Salzburg Phone: +43 662 62-4184 Số fax: +43 662 62-1743 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Nga tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Nga tại Vienna, Austria Address: Đại sứ quán Liên bang Nga tại Áo, 45-47, Reisnerstrasse, 1030 thành phố: Vienna Phone: +43 1 712-1229, +43 1 713-8622 Số fax: +43 1 712-3388 Trang mạng: http://vienna.rusembassy.org/ Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Nga tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Sydney! Địa chỉ nhà: 7-9 Fullerton đường. Woollahra NSW 2025 thành phố: Sydney Phone: (02) 9326-1866, (02) 9326-1702 Số fax: (02) 9327-5065 Trang mạng: http://www.sydneyrussianconsulate.com/ Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Nga tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Canberra, Australia Address: 78 Canberra Avenue, Griffith ACT 2603 thành phố: Canberra Phone: (02) 6295 9033 Số fax: (02) 6295 1847 Trang mạng: http://www.australia.mid.ru Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Nga tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Nga tại Buenos Aires-, Argentina Address: 1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741, Republica Argentina City: Buenos Aires Phone: + 54 11 4813-1552/8039 Số fax: +54 11 4815-6293 Trang mạng: http://www.argentina.mid.ru Email: [email protected]

Đại sứ quán Nga tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Liên bang Nga, đường phố, H.Boumedienne, 170, Luanda, C.P. 3141, Republica de Angola City: Luanda Phone: +244 222 44-50-28 Số fax: +244 222 44-53-20 Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/ccea06d088878ecac32568aa00491b91/eb0ac68839b8ccedc32567f4003ba0e1!OpenDocument Email:...

Đại sứ quán Nga tại Algerie, Algeria

Đại sứ quán Nga tại Algiers, Algeria Address: Chemin du tử d'Annam, El-Biar City: Algerie Phone: +213 21 92-3139, +213 2192-2614 Số fax: +213 21 92-2882 Trang mạng: http://www.ambrussie.gov.dz Email: [email protected]

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan Address: Dar-ul-Aman đường, Ayub Khan Mena, chấp thuận, Islamic Republic of Afghanistan City: Kabul Phone: +93 20 250-01-77; +93 20 250-02-55 Số fax: +873 762-743-497 tấn 334-49-59;93 20 250-0044 Trang mạng: http://www.russianembassy.net/iservice.nsf/ Email:...

Đại sứ quán Nga tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Nga ở Vientiane, Laos Address: quý Thaphalanxay, km 4, Thadeua Str., Viêng Chăn, B.P. 490, Laos City: Vientiane Phone: +856 21 312-219, 312-222 Số fax: +856 21 312-210 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, Vietnam Address: 191, La Thanh street, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: +84 24 3833-6991, 833-6992 Số fax: +84 24 3833-6995 Trang mạng: http://www.vietnam.mid.ru Email: [email protected], [email protected] Map...