RSS Reset

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Mahazza, Bahrain

Portuguese Honarary Consulate in Bahrain Address: văn phòng 34; số đường 301 Mahazza 603 Sitra Industrial Area Opp. Cổng vào # 3 thành phố: Mahazza Phone: + 973 17 456 688 Số fax: + 973 17 456 622 Trang mạng: http://www.portugalconsulate.net Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Vienna, Austria Address: Opernring, 3 / 1 / 1 Một – 1010 Wien City: Vienna Phone: 586 7536 – 586 7537 – 586 7538 Số fax: (00 431) 586 753699

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Oranjestad, Aruba

Consulate of Portugal in Aruba Address: thuỷ 3Postbus 94 thành phố: Oranjestad Phone: (+297) 5853570 Số fax: (+297) 5853570

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Mendoza, Argentina

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Mendoza, Argentina Address: của. Bồ Đào Nha, n 1723, 5501 Godoy Cruz, Mendoza City: Mendoza Phone: (+54) 261 4228877 hoặc là (+54) 261 4524813 Số fax: (+54) 261 4228877 hoặc là (+54) 261 4526611 E-mail: [email protected],[email protected]

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Buenos Aires, Argentina Address: Maipu 942 – 17 căn hộ, 1340 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (00 54 11) 4312 0187 – 4312 3524 Số fax: (00 54 11) 4311 2586 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại St. Johns, Antigua & Barbuda

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại St. Johns, Antigua and Barbuda Address: Hill Road Friar, PO Box 13, St. John’s City: St. Johns Phone: (+1 268) 4803200 / 4613122 Số fax: (+1 268) 4803215

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Andorra La Vella, Andorra

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Andorra la Vella, Andorra Address: của. hải đăng, 11-13, 3., Edificio Eland, Andorra la Vella City: Andorra la Vella Phone: (+376) 805305 Số fax: (+376) 805875 / 809555 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Algiers, Algeria Address: 4, Rue Mohamed Khoudi, El-Biar City: Algiers Phone: (+213) 2 92 53 13/ 2 92 40 76 Số fax: (+213) 2 92 54 14 / 2 92 53 14 E-mail: [email protected]