RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Comodoro Rivadavia, Argentina

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Comodoro Rivadavia Address: Ingeniero Huergo Không 1058 của. 1, 9000 Comodoro Rivadavia,, Chubut, Argentina City: Comodoro Rivadavia Phone: (00-54-297) 446-60-75 24 Số fax: (00-54-297) 455-73-37 Trang mạng:...

Đại sứ quán Ba Lan tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Ba Lan tại Buenos Aires, Argentina Address: Alejandro Maria Aguado 2870, 1425 thành phố: Buenos Aires Phone: (0 054)(11) 4802 96 81 – 4802 96 82 Số fax: (0 054)(11) 4802 9683 Trang mạng: http://www.buenosaires.polemb.net/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Luanda, Angola

Embassy of Poland in Angola Address: Commander đường N'zaji 21/23 Alvalade City: Luanda Phone: +244.222.323.088 Số fax: +244.222.323.086 Trang mạng: http://www.luanda.polemb.net/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại El-Biar, Algeria

Embassy of Poland in Algeria Address: 37 của. Mustapha Ali Khodja, PO Box 60, 16030 thành phố: El-Biar Phone: (+213-21) 923474, 922553 Số fax: (+213-21) 921435 Trang mạng: http://www.algier.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Tirana, Albania

Embassy of Poland in Albania Address: Durresi Str No.123 entre Avenida Cuicas Y Carretera del Este City: Tirana Phone: (+355-4) 234190 Số fax: (+355-4) 233364 Trang mạng: http://www.tirana.polemb.net Email: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Grodno, Afghanistan

Consulate General of the Republic of Poland in Grodno Address: Grodno, các. Budionnego 48A, republika mobilco[, Belarus 230023 thành phố: Grodno Phone: +375 152 751590, 751595, 751650 24 Số fax: +375 333117770 Trang mạng: http://www.grodnokg.polemb.net Email:...

Đại sứ quán Ba Lan tại Kabul, Afghanistan

Polish Embassy in the Islamic Republic of Afghanistan Address: Maghzan đường, Kharte Seh, Kabul City: Kabul Phone: +93 796 554 372 Số fax: +35542233364 Trang mạng: http://www.kabul.polemb.net Email: [email protected] [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Poland in Hanoi, Vietnam Address: 3 Chua Mot Cot, Ba Dinh Disttric, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: +84.4.3845.2027 Số fax: +84.4.3823.6914 Trang mạng: http://www.hanoi.polemb.net/ Email: hanoi.[email protected]