RSS Reset

Lãnh sự quán Ba Lan tại Dhaka, Bangladesh

Consulate of Poland in Bangladesh Address: 18 Kemal Ataturk Avenue Banani, Dhaka-1213 City: Dhaka Phone: (00-880-2) 989-35-28 Số fax: (00-880-2) 882-22-44 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Nassau, Bahamas

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Nassau Address: #9 Devonshire ổ, Coral Harbour, 30 Ludlow stered, HỘP THƯ 4225, Nassau, Bahamas City: Nassau Phone: (00-12-42) 328-72-38 Số fax: (00-12-42) 326-24-91 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected].

Đại sứ quán Ba Lan tại Wien, Azerbaijan

Embassy of Poland in Azerbaijan Address: Qala Str nhỏ. 2, 370069 thành phố: Wien Phone: (+994-12) 4920114, 4975281, 4974708 Số fax: (+994-12) 4920214 Trang mạng: http://www.baku.polemb.net Email: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Ba Lan tại Cộng hòa Áo tại Vienna, Austria Address: Hietzinger Hauptstraße 42c, 1130 Wien, Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43 1 87015100 24 Số fax: +43 1 87015100 24 Trang mạng: http://www.wien.polemb.net Email: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Klagenfurt, Austria Address: Koschatstrasse 7, Klagenfurt 9020, Austria City: Klagenfurt Phone: (+43 / (0) 463) 55 553 hoặc là 0664 124 75 58 hoặc Ba Lan – 0644 578 37 03 ) 423) 92 158 Số fax: (00-434-23)...

Lãnh sự quán Ba Lan tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Innsbruck, Austria Address: Valiergasse 60, A-6020, Innsbruck, Austria City: Innsbruck Phone: (00-43-512) 277-684-60 24 Số fax: (00-43-512) 277-684-20 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Graz, Austria Address: Joanneumring 18/3, A-8010 Graz, Austria City: Graz Phone: (00-433-16) 33-82-51 24 giờ hỗ trợ (00-43) 699-104-85-279 Số fax: (00-433-16) 33-82-51-15 Trang mạng: http://- E-mail:...

Đại sứ quán Ba Lan tại Wien, Áo

Embassy of Poland in Austria Address: Hietzinger Hauptstrasse 42c PO Box 17, A-1130 City: Wien Phone: (+43-1) 870150 Số fax: (+43-1) 87015222 Trang mạng: http://www.wien.polemb.net Email: [email protected]

Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Sydney, Châu Úc

Consulate General of Portugal in Australia Address: Cấp độ 9, 30 Clarence St. Sydney NSW Úc 2000 thành phố: Sydney Phone: 02 – 9262 2199 02-92621572 Số fax: 02 -9262 5991 Trang mạng: http://www.consulportugalsydney.org.au/ Email: [email protected].

Lãnh sự quán Ba Lan tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 12, 20 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Australia City: Melbourne Phone: (+61-3) 9654 5180 Số fax: (+61-3) 9654 5180 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Darwin, Châu Úc

Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan fo ở Darwin, Autralia Address: Nhiều 3005 Stuart Highway,Berrimah, NT 0828, Darwin, Australia City: Darwin Phone: (+61-8) 8931 1966 Số fax: (+61 8) 8932 3421 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected].

Lãnh sự quán Ba Lan tại Brisbane, Châu Úc

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Australia Address: 239 George St., GLD 4000, Brisbane City: Brisbane Phone: (00-61-7) 3398-5850 Số fax: (00-61-7) 3229-9482 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Sydney, Châu Úc

Consulate General of the Republic of Poland in Australia Address: 10 Trelawney đường, Woollahra NSW 2025 thành phố: Sydney Phone: +61 419 488 677 Số fax: +61 2 9327 2216 Trang mạng: http://www.sydney.polemb.net Email: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Adelaide, Châu Úc

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Australia Address: Nhiều 102 Barossa Valley Way, Lyndoch, SA 5351, Adelaide City: Adelaide Phone: (00-61-8) 852-440-33 Số fax: (00-61-8) 852-445-33 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Sydney, Châu Úc

Consulate General of the Republic of Poland in Australia Address: 10 Trelawney đường, Woollahra NSW 2025 thành phố: Sydney Phone: +61 419 488 677 Số fax: +61 2 9327 2216 Trang mạng: http://www.sydney.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Canberra, Châu Úc

Embassy of the Republic of Poland in Australia Address: Lối vào chính. 7 Turrana đường,Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: (+61-2) 6273 1208 hoặc là (+61-2) 6273 1211 Số fax: (+61-2) 6273 3184 Trang mạng: http://www.canberra.polemb.net Email: [email protected]

Đại sứ quán Ba Lan tại Yerevan, Armenia

Embassy of Poland in Armenia Address: 44một, Hanrapetutyan Street City: Yerevan Phone: (+374-1) 542493, 542495 Số fax: (+374-1) 542498, 542496 Trang mạng: http://www.erewan.polemb.net Email: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Rosario, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Rosario, Argentina Address: Blvd. Orono 275, 2000 Rosario, prov. santa Fe, Argentina City: Rosario Phone: (00-54-341) 425-25-29 Số fax: (00-54-341) 432-5555 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Obera, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan trong Obera, Argentina Address: Ukraina 734, 3360 Oberá, nhiệm vụ, Obera, Argentina City: Obera Phone: (00-54-3755) 403-733 24 Số fax: (00-54-3755) 403-733 24 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Ba Lan tại Mar Del Plata, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của nước Cộng hòa Ba Lan tại Mar del Plata, Argentina Address: Rivadavia 2333, sàn nhà 9, dto. 931 cơ thể C, 7600 Mar del Plata, Argentina City: Mar del Plata Phone: (00-54-223) 491-52-94 Số fax: (00-54-223) 491-52-94 Trang mạng:...