Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Moldova tại Baku, Azerbaijan

Embassy of the Republica Moldova in the Republic of Azerbaijan Address: Đại sứ quán Moldova, AZ1073, Baku, Husein Javid triển vọng, khu vực 520, ed. 12 thành phố: Baku Phone: (994-12) (+99412) 510 15 38 Số fax: (994-12) (+99412) 403 52 91 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Moldova tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Moldova tại Vienna, Austria Address: Đại sứ quán Moldova. Löwengasse 47/10. 1030 Vienna. Austria City: Vienna Phone: (+43) 1 961.10.30 Số fax: (+43) 1 961.10.30 – 34 E-mail: [email protected] Office Hours: 08.00 – 17.00 Chi tiết:...