RSS Reset

Đại sứ quán Luxembourg tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Luxembourg tại Vienna, Austria Address: dinh tể tướng, Sternwartestraße 81, A-1180 City: Vienna Phone: (+43 / 1) 478 21 42/43 Số fax: (+43 / 1) 478 21 44 E-mail: [email protected]

Luxembourg Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Luxembourg tại Sydney, Australia Address: Sydney, NSW 2000, Damour Avenue, 6, Đông Lindfield, NSW 2070 thành phố: Sydney Phone: +61 2 9880 8002 Số fax: +61 2 8920 2720 E-mail: [email protected] Office Hours: 10.00là –...