RSS Reset

Đại sứ quán Lithuania ở Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Lithuania ở Baku, Azerbaijan Address: Suleyman Dadashev str. 35, 523 Khối, Baku AZ1001, Azerbaijan City: Baku Phone: +994 12 5117631 Số fax: +994 12 5108688 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Steiermark, Áo

Lãnh sự danh dự tại Áo (Steiermark, Burgenland và Lower Austria) Địa chỉ nhà: 0Glacisstrasse 37, A-8010 Graz, Austria City: Steiermark Phone: +43 (0) 316 33 79 76 Số fax: +43 (0) 316 33 80 48 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Linz, Áo

Lãnh sự danh dự tại Áo (Linz) Địa chỉ nhà: Ross Engerstrasse 58, 4020 Linz, Austria City: Linz Phone: + 43 6509902109 Số fax: + 43 15265858 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Salzburg, Áo

Lãnh sự danh dự tại Áo (Salzburg) Địa chỉ nhà: Franz-Hattinger đường 14, A-5020 Salzburg, Austria City: Salzburg Phone: +43 662 829 448 Số fax: +43 662 825 461 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Vienna, Áo

Lãnh sự danh dự tại Áo (Vienna) Địa chỉ nhà: 0Glanzinggasse 17. A-1190 Wien, AUSTRIA City: Vienna Phone: +43 16042542 Số fax: +43 16031950 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Lithuania ở Vienna, Áo

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA TO THE REPUBLIC OF AUSTRIA Address: Löwengasse 47/4. 1030 Vienna, AUSTRIA City: Vienna Phone: (43 1) 7185467 Số fax: (43 1) 7185469; (43 1) 710 97 58 Trang mạng: http://at.mfa.lt Email: [email protected]

Lãnh sự quán Lithuania trong Aranda, Châu Úc

Consulate of Lithuania in Australia Address: 26 chó cái Crescent, Aranda ACT 2614, Australia City: Aranda Phone: 02 6253 2062 Số fax: 02 6253 2063 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Yerevan, Armenia

Honorary Consul in Armenia Address: 22, K. Parpetsi str, 0002 Yerevan, Armenia City: Yerevan Phone: +374 10 531500 Số fax: +374 10 531500 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Lithuania ở Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Lithuania ở Yerevan, Armenia Address: 0037,Armenia. Babayan str. 2/13,Yerevan, Republic of Armenia City: Yerevan Phone: + 374 10 29 76 80 Số fax: + 374 10 29 76 81 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Buenos Aires, Argentina

Lãnh sự danh dự tại Argentina (Buenos Aires) Địa chỉ nhà: Florida 15 P4 [C1005AA], Buenos Aires,, Argentina City: Buenos Aires Phone: +54 11 43331 1525; +54 11 43331 1528 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Rosario, Argentina

Lãnh sự danh dự tại Argentina (Rosario)   Địa chỉ nhà: Tucuman 2744, Rosario, Santa Fe S2000JVL, Argentina City: Rosario Phone: +54 3414387389 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Lithuania ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Lithuania ở Buenos Aires, Argentina Address: đường phố Mendoza 1018 (1428), Buenos Aires – Capital Federal, Argentina City: Buenos Aires Phone: +54 11 4781 9189 Số fax: +54 11 4785 7915 Trang mạng: http://ar.mfa.lt Email: [email protected]

Đại sứ quán Lithuania ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Lithuania ở Kabul, Afghanistan Address: nhà ở 2, đường phố 1, East Wazir Akbar Khan City: Kabul Phone: +93 799 740521 E-mail: [email protected]

Lãnh Litva ở Hồng Kông, Hồng Kông

Lãnh sự quán Lithuania ở Hồng Kông, Hong Kong Address: Phòng 1101-1104, 11/F Trung tâm Thương Mại Hàng Bông, 28, Thượng Hải đường, Jordon, Kowloon City: Hong Kong Phone: 27226888