RSS Reset

Lãnh sự quán Iceland ở Dhaka, Bangladesh

Icelandic Honorary Consulate in Bangaladesh Address: Phòng Xây dựng, 2/f 122-124 Motijheel C.A. Dhaka City: Dhaka Phone: 880 2 955 1927 Số fax: 880 2 955 2409 E-mail: [email protected] Details: —

Lãnh sự quán Iceland ở Nassau, Bahamas

Icelandic Consulate in Bahamas Address: G.K. Symonette Building, Shirley Street P.O. Hộp CB-10.957, New Providence, Nassau City: Nassau Phone: 1 242 323 1234 Số fax: 1 242 326 3779/89 E-mail: [email protected] Details: —

Lãnh sự quán Iceland ở Wien, Áo

Lãnh sự quán Iceland ở Wien, Austria Address: Naglergasse 2/3, thành phố: Wien Phone: (1) 533 2498 Số fax: (2732) 832 8135 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Iceland ở Salzburg, Áo

Lãnh sự quán Iceland ở Salzburg, Austria Address: Imbergstrasse 25, thành phố: Salzburg Phone: (662) 883 478 Số fax: (662) 883 478/5 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Iceland ở Vienna, Áo

Embassy of Iceland in Austria Address: Đại sứ quán Iceland, Naglergasse 2/3/8, Một – 1010 thành phố: Vienna Phone: 43 1 533-2771 Số fax: 43 1 533-2774 Trang mạng: http://www.iceland.org/at Email: [email protected] Office Hours: Giờ mở cửa:...

Lãnh sự quán Iceland ở Buenos Aires, Argentina

Tổng lãnh sự quán Iceland ở Buenos Aires, Argentina Address: Parana 843, Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: (11) 4793 1282 Số fax: (11) 4792 1282 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Iceland tại Hà Nội, Việt Nam

Consulate of Iceland in Vietnam Address: 18 Ngo Quyen, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (84-4) 3936 6868 Số fax: (84-4) 3936 5431 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Iceland tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Consulate of Iceland in Vietnam Address: 80 Nguyen Dinh Chieu, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (88) 274 462 Số fax: (88) 274 461 E-mail: [email protected]