RSS Reset

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội, Vietnam Address: 9tầng, Hanoi Lake View Residence, 28 Thanh Niên,, Tây Hồ, Hà Nội City: Hanoi Fax: +84-24-3771 5714 Điện thoại: +84-24-3715 0694 E-mail: [email protected] Website: https://hanoi.mfa.gov.hu/ Map...

Lãnh sự quán Hungary tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hungary tại Sydney, Australia Address: bộ 405, Trung tâm Edgecliff 203-233 New South Head Road P. các. Cái hộp 130 Edgecliff, NSW 2027 thành phố: Sydney Phone: (02) 9328 7859; (02) 9328 7860 E-mail: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Hungary tại Canberra, Châu Úc

Embassy of Hungary in Australia Address: 17 Beale Crescent Deakin, ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: +61 (0)2/ 6282-3226 Số fax: +61 (0)2/ 6285 3012 Trang mạng: http://www.mfa.gov.hu/emb/canberra Email: [email protected]; [email protected] Office...

Đại sứ quán Hungary tại Buenos Aires, Argentina

Embassy of Hungary in Argentina Address: Đại tá Diaz 1874-78 Buenos Aires 1425 thành phố: Buenos Aires Phone: 11-48220767 Số fax: 11-48053918

Lãnh sự quán Hungary tại El Mouradia, Algeria

Consular Office of Hungary in Algeria Address: 29, Đường Ismail Chalaal, El Mouradia, Alger City: El-Mouradia Phone: (213) 69-74-54, 69-79-75, 69-79-77 Số fax: (213) 69-81-86 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ Hai và Thứ Tư: 10.00-12.00

Đại sứ quán Hungary tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Hungary tại Tirana,Albania Address: Rugg FC 16 Tirana City: Tirana Phone: 4-232238 Số fax: 4-233211