RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Chittagong, Bangladesh

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp ở Dhaka, Bangladesh Address: N&tôi Bangladesh (Pvt.) có hạn, CDA Lô số 6, Shafi Bhaban (1sàn st), Khu thương mại Agrabad,Sheikh Mujib đường, Chittagong, Bangladesh 4000 thành phố: Chittagong Phone: +880-31-500943,...

Lãnh sự quán Hy Lạp tại Manama, Bahrain

Honorary Consulate of Greece in Manama Address: văn phòng 1, bigD 1455, Rd 256, Jannusan 502, P.O. Cái hộp 5632 Manama City: Manama Phone: (00973) 17598800 Số fax: (00973) 17598801 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Nassau, Bahamas

Honorary Consulate of Greece in Nassau Address: Olympia Building, Street West Bay, P.O. hộp N7682, Nassau City: Nassau Phone: (001242) 3233495 Số fax: (001242) 3233523

Đại sứ quán Hy Lạp ở Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Hy Lạp ở Baku, Azerbaijan Address: Gala Kuc. Malaya, Krepostnaya ul. 86-88, Icheri Sheher, 370004 thành phố: Baku Phone: (0099412)Â 920119 hoặc là 920175 hoặc là 924680 Số fax: 924835 E-mail: [email protected] Office Hours: — Chi tiết:...

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Salzburg, Áo

Honorary General Consulate Salzburg Address: Innsbrucker Bundesstrasse 111, 5020 Salzburg City: Salzburg Phone: 0043 (0) 662 44 845 111 Số fax: 0043 (0) 662 44 845 110 E-mail: [email protected] Details: Lãnh sự danh dự : Aikaterini G....

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Newcastle, Châu Úc

Honorary Consulate of Greece in Newcastle Address: 215 Newcastle đường, Đông Maitland, N.S.W. 2323, Châu Úc, Địa chỉ bưu điện: P.O. Cái hộp 495, Đông Maitland (Newcastle), Newcastle N.S.W. 2323, thành phố: Newcastle Phone: (00612) 49336467 Số fax:...

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Tasmania, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp tại Hobart (Tasmania) Địa chỉ nhà: 37- Derwentwater Aveue, Sandy Bay, TS 7005, Australia City: Tasmania Phone: (00613) 62252825 Số fax: (00613) 62234611

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Darwin, Châu Úc

Honorary Consulate General of Greece in Darwin Address: 1Tầng, 30 Austin ngõ, Darwin N.T. 0800 Địa chỉ bưu điện: GPO Box 48, Darwin N.T. 0801, Australia City: Darwin Phone: (00618) 89817979 Số fax: (00618) 89816990 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Brisbane, Châu Úc

Honorary Consulate of Greece in Brisbane Address: 36, Central Plaza 1, 345 queen Street, Brisbane QLD 4000 , Châu Úc, G.P.. bò 1309, Brisbane QLD 4001 , Australia City: Brisbane Phone: (00617) 32189700 Số fax: (00617) 32293709 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Perth, Châu Úc

Consulate of Grecce in Perth Address: cấp độ 9, 16 Terrace St.George của, Perth, W.A. 6000 thành phố: Perth Phone: (00618) 93256608 điện thoại khẩn cấp: 0061-419286918 Số fax: (00618) 93252940 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hy Lạp tại Melbourne 37-39 Albert Road, Melbourne 3004, Victoria City: Melbourne Phone: (00613) 98664524-5 Số fax: (00613) 98664933 E-mail: [email protected] , [email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp tại Adelaide, Nam Úc, Châu Úc

Consulate General of Greece in Adelaide Address: 1/300 Flinders Street, thành phố: Adelaide, South Australia Phone: (00618) 82322036 Số fax: (00618)82323184 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Hy Lạp tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Hy Lạp tại Canberra , Australia Address: 9 Turrana đường Yarralumla, A.C.T.2600, Australia City: Canberra Phone: (00612) 62733011, 62733158, 62733275 điện thoại khẩn cấp: 0061-408574392 Số fax: (+61) 2 62732620 Trang mạng: http://www.greekembassy.org.au Email:...

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Yerevan, Armenia

Cơ quan lãnh sự của Hy Lạp ở Yerevan, Armenia Address: 6, Demirchian Str. thành phố: Yerevan Phone: (003741) 538051, 530051, 531841 Số fax: (003741) 530049 Trang mạng: http://www.greekembassy.am Email: [email protected]

Đại sứ quán Hy Lạp ở Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Hy Lạp ở Yerevan, Armenia Address: 6, Demirchian Str. 37002 thành phố: Yerevan Phone: (003741) 538051,530051 Số fax: (003741) 530049 Trang mạng: http://[email protected] Email: [email protected] Office Hours: — Chi tiết: —

Đại sứ quán Hy Lạp ở Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Hy Lạp ở Buenos Aires, Argentina Address: Arenales 1658 Mũ lưỡi trai. Liên bang 1061 thành phố: Buenos Aires Phone: (005411) 48114811 Số fax: (005411) 48162600 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Luanda, Angola

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp ở Luanda, Angola Address: của. 4 của Feveiro 82, 2đi bộ hoặc, apt. 1, Mã Bưu Chính 2177 thành phố: Luanda Phone: 00244) 2396852 Số fax: (00244) 2396171

Đại sứ quán Hy Lạp ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Hy Lạp ở Algiers, Algeria Address: 60, Blv Đại Tá Bougara, 16030 El Biar, Alger City: Algiers Phone: (0021321) 921228 hoặc là 923491 hoặc là 928476 Số fax: (+213) 21 923490 E-mail: [email protected],[email protected]

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Korca, Albania

Tổng lãnh sự quán Hy Lạp ở Korca, Albania Address: Pavllo Katro 4 thành phố: Korca Phone: (00355822) 52888, 52889 Số fax: (00355822) 45052

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Gjirokaster, Albania

Tổng lãnh sự quán Hy Lạp ở Gjirokaster, Albania Address: cuộc bán phước thiện, thành phố: Gjirokaster Phone: (00355) 84263804;84263091;84262010 Số fax: (00355) 84268141 E-mail: [email protected]