RSS Reset

Sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Việt Nam

Royal Danish Embassy in Vietnam Address: 7Tầng, BIDV Tower 194 Tran Quang Khai Street, Hà Nội, HANOI CITY City: Hanoi Email: [email protected] Fax: (+84) (4) 8231999 Điện thoại: (+84) (4) 8231888 Trang mạng: http://www.ambhanoi.um.dk Map of Danish...

Đại sứ quán Greenland ở Dhaka, Bangladesh

Hoàng gia Đan Mạch Đại sứ quán ở thủ đô Dhaka, Bangladesh Address: Đường 51, nhà ở 1 Guishan, Dhaka , Bangladesh City: Dhaka Phone: (00880 2) 882 17 99 Số fax: (00880 2) 882 36 38 Trang mạng: http://www.ambdhaka.um.dk Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Đan Mạch tại Dhaka, Bangladesh

Hoàng gia Đan Mạch Đại sứ quán ở thủ đô Dhaka, Bangladesh Address: nhà NW (H) 1, Đường 51, Gulshan Mẫu Town, Dhaka 1212 G.P.O. Cái hộp 2056 thành phố: Dhaka Phone: +880 2 882 1799 Số fax: +880 2 882 3638 Trang mạng: http://www.ambdhaka.um.dk Email: [email protected] Details:...

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Bahrain, Bahrain

Cơ quan Lãnh sự của Đan Mạch Hoàng gia ở Bahrain, Bahrain P.O.Box 997 thành phố: Bahrain Phone: 725119 Số fax: 826582

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Nassau, Bahamas

Hoàng gia Đan Mạch Lãnh sự quán ở Nassau, Bahamas Address: c / o United Shipping Co. Ltd., Beaumont House Arcade, Bay Street City: Nassau Phone: (242) 3221340 Số fax: (242) 3238779

Đại sứ quán Greenland ở Vienna, Áo

Royal Danish Embassy in Austria Address: Fuhrichgasse 6, hộp bưu điện 298, A-1015 Vienna City: Vienna Phone: +43 1 512 7904 Số fax: +43 1 513 8120 Trang mạng: http://www.ambwien.um.dk Email: [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến thứ Năm : 9:00 là để 4:00...

Lãnh sự quán Đan Mạch ở Wien, Áo

Hoàng gia Đan Mạch Lãnh sự quán tại Vienna, Austria Address: Furichgasse 6, hộp bưu điện 298, 1015 thành phố: Wien Phone: 5127904 Số fax: 5138120

Đại sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Áo

Sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Austria Address: Fuhrichgasse 6, hộp bưu điện 298, A-1015 Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43 1 512 79 04 Số fax: +43 1 513 81 20 Trang mạng: http://www.ambwien.um.dk Email: [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến thứ Năm:...

Lãnh sự quán Đan Mạch ở Wien, Áo

Hoàng gia Đan Mạch Lãnh sự quán tại Vienna, Austria Address: Furichgasse 6, hộp bưu điện 298, 1015 thành phố: Wien Phone: 5127904 Số fax: 5138120

Đại sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Áo

Sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Austria Address: Fuhrichgasse 6, hộp bưu điện 298, A-1015 Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43 1 512 79 04 Số fax: +43 1 513 81 20 Trang mạng: http://www.ambwien.um.dk Email: [email protected] Office Hours: Thứ Hai đến thứ Năm:...

Đại sứ quán Đan Mạch tại Canberra, Châu Úc

Sứ quán Đan Mạch tại Canberra, Australia Address: 15, Hunter Street, Yarralumla, 2600 ACT – Canberra, Australia City: Canberra Phone: +61 2 6270 5333 Số fax: +61 2 6270 5324 Trang mạng: http://www.canberra.um.dk/en Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Melbourne, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch Hoàng gia ở Melbourne, Australia Address:P.O. Cái hộp 125, Hawksburn, VIC 3142, Australia c/o – ĐAN MẠCH NHÀ Cấp 3, 428 Little Bourke Street Melbourne, VIC 300 thành phố: Melbourne Phone: +61 3 9521 1172 Số fax:...

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Sydney, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch Hoàng gia ở Sydney, Australia Address: Cấp độ 21, Gold Fields Nhà, 1 Alfred đường, Circular Quay, NSW 2000 thành phố: Sydney Phone: + 61 2 9247 2224 Số fax: + 61 2 9251 7504 Trang mạng: http://www.gksydney.um.dk Email: sydgkl[email protected] Office...

Đại sứ quán Đan Mạch tại Buenos Aires, Argentina

Sứ quán Đan Mạch tại Buenos Aires, Argentina Address: Avenida Leandro N. Alem 1074, căn hộ 9, C1001AAS City: Buenos Aires Phone: +54 11 4312 6901 Số fax: +54 11 4312 7857 Trang mạng: http://www.buenosaires.um.dk Email: [email protected] Office Hours:...

Lãnh sự quán Đan Mạch tại St. Johns, Antigua & Barbuda

Hoàng gia Đan Mạch Lãnh sự quán ở St Johns, Antigua and Barbuda Address: 54 High Street City: St. Johns Phone: (268) 4620183, 4620183 Số fax: (268) 4620183

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Luanda, Angola

Tổng Lãnh sự quán Đan Mạch Hoàng gia ở Luanda, Angola Address: Rua Canon Manuel das Neves trên. 106 thành phố: Luanda Phone: (2) 349035, 346724 Số fax: (2) 349035 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Đan Mạch tại Algiers, Algeria

Royal Danish Embassy in Algeria Address: 12 Avenue Emile Marquis, Nhiều. Djenane El-Malik, 16035 vật khó trừ tuyệt, B.P. 384 DZ-16000 City: Algiers Phone: +213 (0) 21 548 228; +213 (0) 770 299 964; +213 (0) 770 299 963 Số fax: +213 (0) 21 48 09 46 Trang mạng:...

Lãnh sự quán Đan Mạch tại Tirana, Albania

Hoàng gia Đan Mạch Lãnh sự quán tại Tirana, Albania Address: rr. liệt sĩ của 4 Tháng Hai Palace 7/1, tỉ lệ 1, Kati 8-te City: Tirana Phone: (42) 57395 Số fax: (42) 57393 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Đan Mạch tại Tirana, Albania

Sứ quán Đan Mạch tại Tirana, Albania Address: rr. Không Nikolla Tupe. 1, 4Fl th., apt. 4, Tirana, P.O. Cái hộp 1743 thành phố: Tirana Phone: +355 (4) 22 80 600 Số fax: +355 (4) 22 80 630 Trang mạng: http://www.ambtirana.um.dk Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Đan Mạch ở Kabul, Afghanistan

Hoàng gia Đan Mạch Đại sứ quán ở Kabul, Afghanistan Address: nhà Không. 36, đường Không. 13, Quận Không. 10, Wazir Akban Khan City: Kabul Phone: +93 (0) 202304545, + 93 (0) 796888100 Số fax: + 93 (0) 202 302 838 Trang mạng: http://www.ambkabul.um.dk Email:...