Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Séc Lãnh sự quán ở St. John, Antigua & Barbuda

Honorary Consulate of the Czech Republic in ANTIGUA AND BARBUDA Address: Đường thấp Factory, West Indies, St. John’s City: St. John’s Phone: 0012684605860/1 Số fax: 00112685621810 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Luanda, Angola Address: Xã hội đường phố của Chúa Giêsu, Không. 43/45, Miramar, Luanda, Angola City: Luanda Phone: 00244/222430646 00244/912340347 00244/923416647 Số fax: 00244/222447676 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Algiers, Algeria Address: 3, Way Ziryab Telemly, Algiers, B.P. 358, Algiers – Gare City: Algiers Phone: + 213-21-23 00 56 Số fax: +213-21-23 01 33 Trang mạng: http://www.mzv.cz/algiers Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Tirana, Albania Address: Rruga Skanderbeu Không. 10, Tirana, Republic of Albania City: Tirana Phone: +355 42 234 004, 232 117 Số fax: +355 42 232 159 Trang mạng: http://www.mzv.cz/tirana/en/kontakty.html Email:...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Kabul, Afghanistan Address: St. Không. 10, nhà Không. 337, Wazir Akbar Khan, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: 0093/798417418 – secretary Fax: – Trang mạng: http://http://www.mzv.cz/kabul/en/about_the_embassy/index_1.html Email:...

Séc Lãnh sự quán tại Haipong, Việt Nam

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc trong Haipong, Vietnam Address: 2 Pham Minh Duc, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City: Haipong Phone: 008431/3836539 Số fax: 008431/3737618 E-mail: [email protected],[email protected] Office Hours: Monday...

Séc Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 28 Mạc Đĩnh Chi, Quan 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: 00848/38290585 Số fax: 00848/38226043 E-mail: [email protected], [email protected] Office...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội, Vietnam Address: 13 Chu Văn An, Hà Nội, Socialist Republic of Vietnam City: Hanoi Phone: (+84-4) 38454131-2 Số fax: (+84-4) 38233996 Trang mạng: http://www.mzv.cz/hanoi Email: [email protected] Office Hours:...