Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: Rruga Skanderbeu Không. 10, Tirana, Republic of Albania City: Tirana Email: [email protected] Fax: +355 42 232 159 Điện thoại: +355 42 234 004,232 117 Trang mạng: http://www.mzv.cz/tirana/en/kontakty.html Czech Embassy in Tirana runs an inclusive...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Dhaka, Bangladesh

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc ở Dhaka, Bangladesh Address: 98, Gulshan Avenue, C, E, S, (Một) 48, Gulshan, Dhaka, Bangladesh City: Dhaka Phone: 008802/8821942 008802/9880043 Số fax: 008802/8823290 E-mail: [email protected] Office Hours:...

Séc Lãnh sự quán tại Thủ đô Manama, Bahrain

Honorary Consulate of the Czech Republic in BAHRAIN Address: Villa không.: 333, đường không.: 3207, khối n.: 732- A'ali, Manama City: Manama Phone: 00973-17764961 Số fax: 00973-17764963 E-mail: [email protected] Office Hours: Sunday and Wednesday...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Baku, Azerbaijan

Embassy of the Czech Republic in Azerbaijan Address: Caspian Plaza, ulice Jafar Jabbarli 44, AZ 1065 Baku, Azerbaijan City: Baku Phone: 00994-12-4368555 – tiếp nhận, 00994-124368554 – sekretariát Fax: 00994-12-4368557 Trang mạng: http://www.mzv.cz/baku Email:...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Cộng hòa Áo, Vienna Address: Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien, Republic of Austria City: Vienna Phone: +431 89958-111 Số fax: +431 8941200 Trang mạng: http://www.mzv.cz/vienna Email: [email protected] Office...

Séc Lãnh sự quán tại Vienna, Áo

Sứ mệnh thường trực của Cộng hòa Séc để Liên Hiệp Quốc, OSCE and other International Organiza Address: Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien City: Vienna Phone: +431/89958140 Số fax: +431/8945798 Trang mạng: http://www.mzv.cz/mission.vienna Email:...

Séc Lãnh sự quán tại Innsbruck, Áo

Honorary Consulate of the Czech Republic in AUSTRIA Address: Khách sạn Grauer Bar, Universitatstr. 7, 6020 Innsbruck, Austria City: Innsbruck Phone: 0043/699/19005403 Số fax: 0043/512/205703999 Giờ hành chính: thứ hai, Thứ sáu, Thứ tư 16.00 –...

Séc Lãnh sự quán tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Klagenfurt, Austria Address: Pierlstrasse 33, 9020 Klagenfurt, Austria City: Klagenfurt Phone: 0043463/57480 Số fax: 0043463/55365 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ Hai và Thứ Tư:...

Séc Lãnh sự quán tại Linz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Linz, Austria Address: Europaplatz 1 một,4020 Linz, Austria City: Linz Phone: 0043/732/65962060 Số fax: 0043/732/65963111 E-mail: [email protected] Office Hours: thứ hai 14.00 – 16.00 Tuesday and...

Séc Lãnh sự quán ở Salzburg, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc ở Salzburg, Austria Address: Bergerbrauhofstrasse 27, 5021 Salzburg, Austria City: Salzburg Phone: 0043662/879624 Số fax: 0043662/8898030 E-mail: [email protected] Office Hours: thứ ba 14.00...

Séc Lãnh sự quán ở Graz, Áo

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc ở Graz, Austria Address: Bahnhofgurtel 59, 8020 Graz, Austria City: Graz Phone: 0043316/6070200 Số fax: 0043316/6070202 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính: thứ hai, thứ ba 13.00 –...

Séc Lãnh sự quán ở Lewisham, Châu Úc

Honorary Consulate of the Czech Republic in AUSTRALIA Address: 169 Lewisham Scenic Ổ, TSA 7173, Lewisham, Australia City: Lewisham Phone: +61 3 62659657 Số fax: +61 3 62659657 E-mail: [email protected]

Séc Lãnh sự quán tại Adelaide, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Adelaide, Australia Address: 70 Northumberland đường, Tusmore, S.A. 5065 Adelaide, Australia City: Adelaide Phone: +61 8 83310286 Số fax: +61 8 83310286

Séc Lãnh sự quán tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Perth, Australia Address: 27 Virgilia đường, Duncraig, WA 6023 Perth, Australia City: Perth Phone: +61 8 92467102 Số fax: +61 8 92467016 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ tư 15.00 to...

Séc Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 11, 500 Collins Street,VIC 3000 Melbourne, Australia City: Melbourne Phone: +61 3 96296196 Số fax: +61 3 96291311 E-mail: [email protected] Office Hours:...

Séc Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Cộng hòa Séc tại Sydney, Australia Address: 169 đường quân sự, Dover Heights NSW 2030 Địa chỉ bưu điện: P.O. CÁI HỘP 132, Vaucluse NSW 2030 thành phố: Sydney Phone: + 61 2 9581 0111 Số fax: +61 2 93719635 Trang mạng: http://www.mzv.cz/sydney Email:...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Canberra, Australia Address: 8 Culgoa Circuit, O'Malley, Canberra, ACT 2606 thành phố: Canberra Phone: 0061/2/62901386 Số fax: 00612/62900006 Trang mạng: http://www.mzv.cz/canberra Email: [email protected] Office...

Séc Lãnh sự quán ở Chaco, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc trong Chaco, Argentina Address: Yugoeslavia 655, Presidencia Roque Saenz Pena, tỉnh Chaco, 3700 Argentina City: Chaco Phone: 0054/3732-425977 E-mail: [email protected] Office Hours: thứ hai –...

Séc Lãnh sự quán tại Mendoza, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Mendoza, Argentina Address: của. Espana 1340, sàn nhà 9, văn phòng 21-22, 5500 Mendoza, Argentina City: Mendoza Phone: 0054261/4232148 Số fax: 0054-261/4381592 E-mail: [email protected] Office Hours: Office...

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Buenos Aires, Argentina Address: Junin 1461, 1113 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: 0054 – (011) – 4807 3107 Số fax: 0054 – (011) – 4800 – 1088 Trang mạng: http://www.mzv.cz/buenosaires Email:...