RSS Reset

Lãnh Croatia ở Vienna, Áo

Sứ mệnh thường trực của Cộng hòa Croatia tại Liên Hợp Quốc, OSCE and International Organisations Address: Bartensteingasse 16/7, A-1010 Wien, Austria City: Vienna Phone: 00 43 1 535 0137 Số fax: 00 43 1 535 0134 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh Croatia ở Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán nước Cộng hòa Croatia ở Innsbruck, Austria Address: Obermarktstrasse 48, A-6419 Telfts – Tirol, Austria City: Innsbruck Phone: 0043 5262 6903 204 Số fax: 0043 5262 6903 210 E-mail: [email protected]

Lãnh Croatia ở Graz, Áo

Lãnh sự quán nước Cộng hòa Croatia ở Graz, Austria Address: Joaneumring 18 / III, A-8010 Graz, Austria City: Graz Phone: 0043 316 33 82 50 Số fax: 0043 316 33 82 50 – 14

Lãnh Croatia ở Vienna, Áo

Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia ở Vienna, Austria Address: Operngasse 20b, 1040 Vienna, Austria City: Vienna Phone: 0043 1 5854842 0043 1 5854843 0043 1 5854844 Số fax: 0043 1 5854845 Trang mạng: http://at.mvp.hr Email:...

Đại sứ quán Croatia ở Vienna, Áo

Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia ở Vienna, Austria Address: Heuberggasse 10, 1170 Vienna, Austria City: Vienna Phone: 0043 1 485 9524 Số fax: 0043 1 480 2942 Trang mạng: http://at.mfa.hr Email: [email protected] Office Hours: thứ hai

Lãnh Croatia tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Croatia tại Sydney, Australia Address: 4/379 Kent Street P.O. hộp Q104, Sydney, NSW 1230, Australia City: Sydney Phone: 0061 2 9299 8899 Số fax: 0061 2 9299 8855 E-mail: [email protected]

Lãnh Croatia ở Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Croatia ở Perth, Australia Address: St. George ‘s Terrace, Perth WA 6831 , Australia P.O.Box Z5366 City: Perth Phone: 0061 8 9321 6044 Số fax: 0061 8 9321 6240 E-mail: [email protected]

Lãnh Croatia tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Croatia tại Melbourne, Australia Address: 9/24 Albert Road, Nam Melbourne 3205, Victoria, Australia City: Melbourne Phone: 0061 3 9699 2633 Số fax: 0061 3 9696 8271 E-mail: crocon[email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Croatia tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia tại Canberra, Australia Address: 14 Jindalee Crescent, Đạo luật O'Malley 2606, Canberra, Australia City: Canberra Phone: 00 61 2 62 86 6988 Số fax: 00 61 2 62 86 3544 E-mail: [email protected] Office...

Lãnh Croatia ở San Miguel De Tucuman, Argentina

Lãnh sự quán nước Cộng hòa Croatia ở San Miguel de Tucuman, Argentina Address: của. Mate de Luna 3050, (4000) San Miguel de Tucuman, Argentina City: San Miguel de Tucuman Phone: 00 54 381 4238333 Số fax: 00 54 381 4005150

Lãnh Croatia ở Cordoba, Argentina

Lãnh sự quán nước Cộng hòa Croatia ở Cordoba, Argentina Address: Antonio Nores 5412, 5147 trang trại Funes, Cordoba, Argentina City: Cordoba Phone: 00 54 3543 443 857 Số fax: 00 54 3543 443 873 E-mail: [email protected]

Lãnh Croatia ở Rosario, Argentina

Lãnh sự quán nước Cộng hòa Croatia ở Rosario, Argentina Address: Sarmiento 722-1. 2000 Rosario, Argentina City: Rosario Phone: 00 54 341 52 99 909 Số fax: 00 54 341 52 99 909 E-mail: [email protected],[email protected]

Đại sứ quán Croatia ở Buenos Aires, Argentina

Embassy of the Republic of Croatia in the Argentine Republic Address: Gorostiaga 2104 (1426) Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: 00 54 11 47 77 6409, 4778 0203 nhược điểm. 47 77 7284 Số fax: 00 54 11 47 77 9159 nhược điểm. 47 77 0980 E-mail: [email protected],[email protected] Office...

Đại sứ quán Croatia ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia ở Algiers, Algeria Address: 12, Rue Ismail Chall, El mouradia, Alger – Algerie City: Algiers Phone: +213 (0) 21 69 67 63 Số fax: +213 (0) 21 69 67 86 E-mail: [email protected] Details: * Until further...

Đại sứ quán Croatia ở Tirana, Albania

Đại sứ quán nước Cộng hòa Croatia ở Tirana, Albania Address: Một cách. Toptani 'Torre Drin’ Tòa nhà 4, Tirana, Albania City: Tirana Phone: 00 355 4 256 948 00 355 4 2242 463 Số fax: 00 355 4 230 578 E-mail: [email protected] Office...