RSS Reset

Đại sứ quán Bulgaria tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Bulgaria tại Baku, Azerbaijan Address: THE 1069 Azerbaijan, Baky, 34, Oktay Kerimov str. thành phố: Baku Phone: 0099 412 441-43-81 0099 412 441-41-38 Số fax: 0099 412 440-81-82 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Bulgaria tại Salzburg, Áo

Honorary Consul of the Republic of Bulgaria to the Republic of Austria Address: Imbergstrasse 19, A5010 Salzburg, Austria City: Salzburg Phone: +43 662 8830610

Đại sứ quán Bulgaria tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Bulgaria tại Vienna, Austria Address: Österreich, 1040 Wien, Schwindgasse 8, Vienna, Austria City: Vienna Phone: (0043-1) 505-31-13 (0043-1) 505-06-37 (0043-1) 505-25-57 (0043-1) 505-64-44 Số fax: (00431) 505-14-23 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bulgaria tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Bulgaria tại Canberra, Australia Address: 33 Culgoa Circuit, O'Malley, Phillip DC, ACT 2606 P.O.Box. 6096 thành phố: Canberra Phone: (+61 2) 6286 97 11 Số fax: (+61 2) 6286 96 00 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bulgaria tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Bulgaria tại Yerevan , Armenia Address: 16 Sofia str., Cũng không Aresh, Yerevan, Armenia City: Yerevan Phone: 00374 10 458 233 Số fax: 00374 10 454 602 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bulgaria tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Bulgaria tại Buenos Aires, Argentina Address: Antonio de Sukre, 1568, 1428 thành phố: Buenos Aires Phone: (0054 11) 4781-86-44 (0054 11) 4786-62-73 Số fax: (0054 11) 4781-12-14 E-mail: एम्ब्युलर@उोलसिनेक्टिस.कॉम.आर

Đại sứ quán Bulgaria tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Bulgaria tại Luanda, Angola Address: 42-44 Đường Fernão Mendes Pinto, P.O.Box 2260 thành phố: Luanda Phone: (+244 2) 32 40 94 Số fax: (+244 2) 32 42 13 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bulgaria tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Bulgaria tại Algiers, Algeria Address: 13, bd Đại Tá Bougara, Alger – Centre City: Algiers Phone: (00213 21) 23 00 14 (00213 21) 23 01 21 Số fax: (00213 21) 23 05 33 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bulgaria tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Bulgaria tại Tirana, Albania Address: rr. Skanderbeg 12, Tirana, Albania City: Tirana Phone: 00355 4 22-33-155 00355 4 22-32-906 Số fax: 00355 4 22-32-272 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bulgaria ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Bulgaria ở Kabul, Afghanistan Address: Wazir Akbar Khan, 15Đường / Shirpur đường thứ, Kabul City: Kabul Phone: (+93) 20 210 31 48 (+93) 20 210 32 57 Số fax: (+93) 20 210 10 89 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Bulgaria tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên

Đại sứ quán Bulgaria tại Bình Nhưỡng, DPRK Address: CHDCND Triều Tiên, Bình Nhưỡng, Munsudong City: Pyongyang Phone: (00850-2) 381-73-43 Số fax: (00850-2) 381-73-42 E-mail: [email protected]