RSS Reset

Lãnh sự quán Áo tại Dhaka, Bangladesh

Lãnh sự quán Áo tại Dhaka, Bangladesh Address: Safura Tháp, 5Tầng, 20 Ataturk Avenue Kemal, Dhaka – 1213, Bangladesh City: Dhaka Phone: (+880) (2) 989 43 29 (+880) (2) 986 17 07 (+880) (2) 986 17 08 Số fax: (+880) (2) 989 08 36 E-mail:...

Lãnh sự quán Áo tại Nassau, Bahamas

Lãnh sự quán Áo tại Nassau, Bahamas Address: Winton Meadows / Everglades lộ. 14 , Nassau, Bahamas City: Nassau Phone: (+1 242) 364 3297 (+1 242) 356 0000 Số fax: (+1 242) 364 3297 E-mail: [email protected] Office Hours: 10.00-17.00

Lãnh sự quán Áo tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Áo tại Sydney, Australia Address: 1 đường York, 10Tầng, Sydney, New South Wales 2000, Australia City: Sydney Phone: (+61) (2) 9251 3363 Số fax: (+61) (2) 9251 1038 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Áo tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Áo tại Perth, Australia Address: c / o Homeloans Ltd, Cấp 2, Tòa nhà Atrium , 168 St. George’s Terrace P.O.Box 7216, Cloisters Quảng trường , Perth Tây Úc 6000, Australia City: Perth Phone: (+61) (8) 9261...

Lãnh sự quán Áo tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Áo tại Melbourne, Australia Adress: 93 Nicholson Street,Carlton VIC 3065 P.O.Box 52, Fitzroy, Victoria 3065, Australia City: Melbourne Phone: (+61) (3) 9349 5999 Số fax: (+61) (3) 9349 5100 Giờ hành chính: 11.00-14.00

Lãnh sự quán Áo tại Hobart, Châu Úc

Lãnh sự quán Áo tại Hobart, Australia Address: 255 Nelson đường,Mt. Nelson,Hobart, Tasmania 7007,Australia City: Hobart Phone: (+61) (3) 6225 4601 Số fax: (+61) (3) 6225 4601 (+61) (3) 6226 7631 Trang mạng: http://www.mfa.nl Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Áo tại Cairns, Châu Úc

Lãnh sự quán Áo tại Cairns, Australia Address: c / o Pacific International Hotel,Góc The Esplanade & Spence Street P.O.Box 2325,Cairns, Queensland 4870,Australia City: Cairns Phone: (+61) (7) 4031 6666 Số fax: (+61) (7) 4052 1385 E-mail:...

Lãnh sự quán Áo tại Brisbane, Châu Úc

Lãnh sự quán Áo tại Brisbane, Australia Address: 81 Yabba đường, Ascot Qld 4010 P.O.Box 357, Albion, Brisbane, Queensland 4010, Australia City: Brisbane Phone: (+61) (7) 3262 8955 Số fax: (+61) (7) 3262 8954 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Áo tại Adelaide, Châu Úc

Lãnh sự quán Áo tại Adelaide, Australia Address: 101 Cảng Wakefield đường, Cavan,Adelaide,South Australia 5095,Australia City: Adelaide Phone: (+61) (8) 8139 7336 Số fax: (+61) (8) 8139 7338 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Áo tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Áo tại Canberra, Australia Address: 12 Talbot đường Forrest, ACT 2603 P.O.B. 3375 Manuka, ACT 2603, Australia City: Canberra Phone: (+61) (2) 6295 1533 hoặc là 6295 1376 Số fax: (+61) (2) 6239 6751 Trang mạng: http://www.austria.org.au Email:...

Lãnh sự quán Áo tại San Carlos de Bariloche, Argentina

Lãnh sự quán Áo tại San Carlos de Bariloche, Argentina Address: Catedral alta Patagonia S. Một. (Schistation bei Cerro Catedral Bariloche)Cơ sở Cerro Catedral, 8400, San Carlos de Bariloche, Argentina City: San Carlos de Bariloche Phone:...

Lãnh sự quán Áo tại Posadas, Argentina

Lãnh sự quán Áo tại Posadas, Argentina Address: San Luis Không. 2492, 3300 Posadas, Châm ngôn. nhiệm vụ, Argentina City: Posadas Phone: (+54) (3752) 427 588 Số fax: (+54) (3752) 427 588 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Áo tại Cordoba, Argentina

Lãnh sự quán Áo tại Cordoba, Argentina Address: Jeronimo Cortez 636, 5000 Cordoba, Argentina City: Cordoba Phone: (+54) (351) 472 0450 (+54) (351) 472 0455 Số fax: (+54) (351) 424 3626 E-mail: [email protected] Office Hours: 10.00-12.00

Đại sứ quán Áo tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Áo tại Buenos Aires, Argentina Address: Calle Pháp 3671, 1425 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (+54) (11) 4807 9185 (+54) (11) 4807 9186 Số fax: (+54) (11) 4805 4016 Trang mạng: http://www.austria.org.ar/ Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Áo tại Luanda, Angola

Lãnh sự quán Áo tại Luanda, Angola Address: R. Joaquim De Figueireda Ernesto, Xây dựng Rainha Ginga, 8tầng, P.O.Box 2679, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244) (222) 394 813 Số fax: (+244) (222) 394 813 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Áo tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Áo tại Algiers, Algeria Address: 17, Abdel Kader Way Gadouche, 16035 vật khó trừ tuyệt, Algiers, Algeria City: Algiers Phone: (+213) (21) 69 10 86 (+213) (21) 69 10 34 (+213) (21) 69 10 91 Số fax: (+213) (21) 69 12 32 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Áo tại Shkoder, Albania

Lãnh sự quán Áo tại Shkoder, Albania Address: Vùng lân cận Vasil Shanto, Vaso Kadia không. 260, Roscommon, Albania City: Shkoder Phone: (+355) 224 70 14 Số fax: (+355) 224 70 14 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Áo tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Áo tại Tirana, Albania Address: Frederik Shiroka Đường số. 3, Tirana, Albania City: Tirana Phone: (+355) (4) 2274855 (+355) (4) 2274856 Số fax: (+355) (4) 233140 E-mail: [email protected] Office Hours: 10.00-12.00

Lãnh sự quán Áo tại Charlotte Amalie, US Virgin Islands

Lãnh sự quán Áo tại Charlotte Amalie, US Virgin Islands Address: 1330 bất động Taarnebjerg (Bưu kiện 7 của Tract tôi), Charlotte Amalie 00802, US Virgin Islands City: Charlotte Amalie Phone: (+1 340) 774 1100 Số fax: (+1 340) 774 7300 (+1 340)...

Lãnh sự quán Áo tại Paramaribo, Suriname

Lãnh sự quán Áo tại Paramaribo, Suriname Address: Burenstraat 33, Paramaribo, Suriname City: Paramaribo Phone: (+597) 47 64 33 Số fax: (+597) 42 28 17 E-mail: [email protected] Office Hours: 14.30-20.00