Facebook RSS Reset

Phái đoàn thường trực của Andorra tại Geneva, Thụy sĩ

Địa chỉ nhà: Rue de Chantepoulet, 1-3, 7tầng, CH 1201 rượu đỗ tùng , Switzerland City: Geneva Phone: (+41) 22 732 60 60 Số fax: (+41) 22 732 60 68 E-mail: [email protected] Website: http://www.mae.ad/en/embassies-of-andorra/andorra-generva-embassy Opening...

Andorran Embassy in New York, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 2 United Nations Plaza, Newyork, NY 10017, United States City: New York Phone: (+1) 212 750 8064 / 8065 Số fax: (+1) 212 750 6630 E-mail: [email protected] Website: http://www.mae.ad/en/embassies-of-andorra/andorra-usa-embassy In...

Đại sứ quán Andorran ở London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 63 Westover Road, London SW18 2RF, United Kingdom City: London Phone: +44 (0)20 8874 4806 Số fax: +44 (0)20 8874 4806 E-mail: [email protected] Embassy of Andorra in London, United Kingdom runs an inclusive range of consular...

Đại sứ quán Andorran ở Madrid, Tây Ban Nha

Địa chỉ nhà: Calle de Alcalá, 73, 28009 Madrid, Spain City: Madrid Phone: (+34) 91 431 74 53, (+34) 91 431 78 35 Số fax: (+34) 91 577 63 41 E-mail: [email protected] Website: http://visitandorra.com/es/inicio/ Opening hours Monday to Thursday,...

Andorra Embassy in Lisbon, Bồ Đào Nha

Địa chỉ nhà: Rua do Possolo, nº 76-2º, 1350-251 – Lisboa, Portugal City: Lisbon Phone: (+351) 213 913 740 Số fax: (+351) 21 391 3749 E-mail: [email protected] Website: http://www.exteriors.ad/en/embassies-of-andorra/andorra-portugal-embassy Opening...

Andorra Embassy in Paris, Pháp

Địa chỉ nhà: 51 Bis Rue de Boulainvilliers, 75016 Paris, France City: Paris Phone: +33 1 40 06 03 30 Số fax: +33 1 40 06 03 64 E-mail: [email protected] Website: http://www.mae.ad/en/embassies-of-andorra/andorra-france-embassy/ Opening hours:...

Đại sứ quán Andorra tại Brussels, nước Bỉ

Địa chỉ nhà: Bergstraat 10, 1000 Brussels, Belgium City: Brussels Phone: +32 2 513 28 06 Số fax: +32 2 513 07 41 E-mail: [email protected] Website: http://www.exteriors.ad/ca/ Map of Andorra Embassy in Brussels, Belgium Embassy of Andorra in Belgium...

Lãnh sự quán Albania ở Montevideo, Uruguay

Địa chỉ nhà: Juncal 1355, phù hợp. 506, Montevideo, Uruguay City: Montevideo Phone: (+598) 2 916.24.73 Số fax: (+598) 2 916.24.73 E-mail: [email protected] Albanian Consulate in Montevideo, Uruguay offer a wide range of consular services to not only...

Lãnh sự quán Albania ở Stamford, Connecticut, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1 Landmark Quảng trường, bộ 315, Stamford, Connecticut 06901, United States City: Stamford Phone: +1 203-252-2800, +1 973-993-1898 Số fax: +1 203-252-2810 Albanian Consulate General in Stamford runs an inclusive range of consular services...

Lãnh sự quán Albania tại Pinehurst, bắc Carolina, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 130 Các Canter., Pinehurst, bắc Carolina 28374, United States City: Pinehurst Phone: +1 910-295-4534, +1 910-690-8471 Số fax: +1 910-690-8471 Albanian Consulate General in North Carolina runs an inclusive range of consular services...

Tổng lãnh sự quán Albania ở New York, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 320 E 79th St, Newyork, NY 10075, United States City: New York Phone: +1 212-255-7381 Số fax: +1 212-255-7380 E-mail: [email protected] Website: http://www.ambasadat.gov.al/new-york-consulate/en/ Map of Albanian Consulate...

Lãnh sự quán Albania ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1500 Clay Avenue Henry, New Orleans, Louisiana 70118-6156, United States City: New Orleans Phone: (+1) (504) 596-4229,(+1) (504) 598-0106 Số fax: (+1) (504) 598-0138 E-mail: [email protected] Albanian Consulate General in New Orleans,...

Lãnh sự quán Albania ở Kansas City, Missouri, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1916 NW Fawn Ổ, blue Springs, Missouri 64015, United States City: Kansas City Phone: (+1) 816 228 6321 Số fax: (+1) 816 916 5433 E-mail: [email protected] Albanian Consulate General in Kansas City, Missouri runs an inclusive range of consular...

Tổng lãnh sự quán Albania ở Houston, Texas, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 23 Kingscote Way, The Woodlands, Texas 77382-2702, United States City: Houston Phone: (+1) (281) 548-4740 Số fax: (+1) (281) 754 5009 E-mail: cons[email protected] Albanian Consulate General in Houston, Texas runs an inclusive...

Lãnh sự quán Albania ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 3300 Lone Pine đường, West Bloomfield, Michigan 48323, United States City: Detroit Phone: (+1) (248) 851-7310 Tổng lãnh sự quán Albania ở Detroit, Michigan runs an inclusive range of consular services to local, Albania, and international...

Lãnh sự quán Albania ở Ohio, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 1200 W. 58thứ. đường phố, Cleveland, Ohio 44102, United States City: Cleveland Phone: +1 216 631-1755 E-mail: [email protected] Albanian Consulate General in Ohio runs an inclusive range of consular services to local, Albania, and...

Lãnh sự quán Albania ở Atlanta, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 310 Somerlane Nơi, Avondale Estates, Georgia 30002, United States City: Atlanta Phone: +1 404-285-5525 E-mail: tb[email protected] Map of Consulate General of Albania in Atlanta, United States Albanian Consulate General in Atlanta...

Đại sứ quán Albania ở Washington, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 2100 S St NW, Washington, DC 20008, USA City: Washington Tel: +1-202-223 4942 Số fax: +1-202-628 7342 E-mail: [email protected] Website: http://embassyofalbania.org/ Map displays the location of Embassy of Albania in Washington,...

Đại sứ quán Albania ở London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 33 St. Ổ George, London SW1V 4DG, United Kingdom City: London Tel: +44 20 7828 8897 Số fax: +44 77 8562 8137 E-mail: [email protected] Website: http://www.ambasadat.gov.al/united-kingdom/en Map of Embassy of Albania in...

Đại sứ quán Albania tại Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Địa chỉ nhà: Biệt thự không. 2, W48, 10th Street,(Đường cũ Karama nối với đường Al Mawgab Str), Al Mushrif, Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. P.O. CÁI HỘP 62069 thành phố: Al Mushrif area Tel: 00971-2-6582505 Số fax: 00971-2-6582705 E-mail: [email protected] Website:...