Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Emirati tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán vương quốc Ả Rập Saudi tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 12 Bulwarra Đóng, O'Malley, ACT 2606

thành phố: Canberra

Điện thoại: + 61 (02) 6286 8802

Số fax: + 61 (02) 6286 8804

Trang mạng: http://www.uaeembassy.org.au/contact.htm

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ Đại sứ quán kinh doanh thứ hai đến thứ sáu :: 9.00là – 3.30PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment