RSS Reset

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, HOA KỲ
1233, 20thứ St., NW, bộ 400, Washington DC, 20036, Hoa Kỳ
Điện thoại: (1-202) 861 073
Số fax: 1-202) 861 0917
E-mail: [email protected] ;[email protected];

Về Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Tiếng Việt, và công dân quốc tế ở Vương-bang.

Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC hỗ trợ công dân Mỹ qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

 • Cần thông tin chung hay cụ thể về kinh tế Việt Nam, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
 • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Việt
 • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin tại Việt Nam
 • Muốn áp dụng và có được Visa Việt

Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC hỗ trợ, Công dân Việt Nam khi ở Washington DC hay ở nơi khác trong Việt bang thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

 • Đang ở phía trước của một trường hợp khẩn cấp và cần thông tin, địa chỉ liên lạc hoặc hỗ trợ khác
 • khó khăn mặt sẽ trở lại Việt Nam
 • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Hoa-bang
 • Cần thông tin về nguồn lực địa phương ở Vương-bang
 • Cần Hộ chiếu Việt mới hoặc CMND (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
 • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Việt

dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ

hộ chiếu Việt Nam và visa từ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC được cấp duy nhất để người dân có nơi cư trú chính là ở Việt Nam và Hoa-bang.

Quá trình phát hành thẻ Visa Việt Nam và hộ chiếu của Việt Nam có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Washington DC nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

đại diện Việt Nam ở Vương-bang

Ngoài các sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Việt Nam cũng có 1 đại diện khác ở Vương-bang:

cơ quan đại diện Mỹ ở Việt Nam

Đất nước của Hoa-bang có 2 cơ quan đại diện khác tại Việt Nam:

 • Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Đại diện Việt Nam trên toàn thế giới

Đại sứ quán Việt Tại Washington DC đại diện cho một trong những 76 cơ quan đại diện lãnh sự và ngoại giao của Việt Nam trên khắp thế giới.

cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt-bang

Đại sứ quán Việt Tại Washington DC đại diện cho một trong những 921 cơ quan đại diện lãnh sự và ngoại giao nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới ở Vương-bang.

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.