RSS Reset

Đại sứ quán Ai Cập tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Ai Cập tại Armenia

Địa chỉ nhà: 6một, trai đường phố

thành phố: Yerevan

Điện thoại: (0037410)278213 – 220117

Số fax: (0037410)226425

Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Armenia/Pages/Default.aspx

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment