RSS Reset

Đại sứ quán Hà Lan tại Vienna, Áo

Vương quốc Hà Lan Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Opernring 5/7. A-1010 Vienna. Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: +43 (1) 589 39

Số fax: +43 (1) 589 39 – 265

Trang mạng: http://www.mfa.nl/wen

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 08:30 – 12:30 và 13:30 – 17:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment