RSS Reset

Đại sứ quán Hà Lan ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Hà Lan ở Kabul, Afghanistan

 

Địa chỉ nhà: Đường phố của Bộ Nội vụ, Malalai Watt, chấp thuận, Afghanistan, Shar-e Naw

thành phố: chấp thuận

Điện thoại: +93 (0) 700 286 641

Số fax: –

Trang mạng: http://afghanistan.nlembassy.org/the_embassy

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Chủ Nhật đến thứ Năm: 08.30 – 16.30 giờ., các cuộc hẹn chỉ

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment