RSS Reset

Đại sứ quán Hà Lan tại Dhaka, Bangladesh

Vương quốc Hà Lan Đại sứ quán ở thủ đô Dhaka, Bangladesh

 

Địa chỉ nhà: Đường 48, Nhà 16 / A, Gulshan II

thành phố: Dhaka

Điện thoại: +880-2-8822715-18

Số fax: +880-2-8823326

Trang mạng: http://www.netherlandsembassydhaka.org

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: chủ nhật – Thứ năm 08.00 – 16.00 giờ phận thị thực: chủ nhật – Thứ tư 08.30 – 10.30 giờ

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment