RSS Reset

Lãnh sự quán Hà Lan tại Salzburg, Áo

Lãnh sự quán Hà Lan tại Salzburg, Áo

 
Địa chỉ nhà: Imbergstrasse 11 / 1.Stock,A-5020

thành phố: Salzburg

Điện thoại: +43 (0)662 – 87 33 23

Số fax: +43 (0)662 – 87 33 23

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 10:00-12:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment