RSS Reset

Lãnh sự quán Hà Lan tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán Hà Lan tại Klagenfurt, Áo

Địa chỉ nhà: Schloss 1, A-9040 Wolfsberg

thành phố: Klagenfurt

Điện thoại: +43 (0)4352 – 23 65 22

Số fax: +43 (0)4352 – 23 65 21

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 08:00-12:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment