RSS Reset

Lãnh sự quán Hà Lan tại Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Hà Lan tại Innsbruck, Áo

Địa chỉ nhà: Salurnerstrasse 1. A-6020 INNSBRUCK. Áo

thành phố: Innsbruck

Điện thoại: +43 (0)512 – 58 74 92

Số fax: +43 (0)512 – 58 74 92

Giờ hành chính: Thứ hai thứ sáu 09:00-12:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment