Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Áo

Sứ quán Đan Mạch tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Fuhrichgasse 6, hộp bưu điện 298, A-1015 Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: +43 1 512 79 04

Số fax: +43 1 513 81 20

Trang mạng: http://www.ambwien.um.dk

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Năm: 9:00 là để 4:00 chiều Thứ Sáu: 9:00 là để 2:00 PM

Chi tiết: Có thẩm quyền để cấp hộ chiếu, có thẩm quyền để cấp thị thực và giấy phép cư trú, yêu cầu vận chuyển

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment