RSS Reset

Đại sứ quán Đan Mạch tại Tirana, Albania

Sứ quán Đan Mạch tại Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: rr. Không Nikolla Tupe. 1, 4Fl th., apt. 4, Tirana, P.O. Cái hộp 1743

thành phố: Tirana

Điện thoại: +355 (4) 22 80 600

Số fax: +355 (4) 22 80 630

Trang mạng: http://www.ambtirana.um.dk

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Giờ điện thoại: Thứ Hai đến thứ Năm 8:00là để 16:00chiều Thứ Sáu 8:00là để 14:00pm Thị thực: thứ hai, Thứ tư, Thứ năm 9.00-12.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment