RSS Reset

Séc Lãnh sự quán tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Perth, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 27 Virgilia đường, Duncraig, WA 6023 Perth, Châu Úc

thành phố: Perth

Điện thoại: +61 8 92467102

Số fax: +61 8 92467016

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ tư 15.00 đến 19.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment