RSS Reset

Séc Lãnh sự quán tại Melbourne, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Cộng hòa Séc tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Cấp độ 11, 500 Collins Street,VIC 3000 Melbourne, Châu Úc

thành phố: Melbourne

Điện thoại: +61 3 96296196

Số fax: +61 3 96291311

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Ba đến thứ Năm: 09.00 đến 12.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment